dimarts, 28 d’abril del 2009

RSE a la Clínica del Remei (barri de Gràcia)

Obra Social

La Clínica Nostra Senyora del Remei contribueix, amb els recursos que genera, a la realització de l'Obra Social de l'Institut de Religioses de Sant Josep de Girona, al qual pertany.

Les Religioses de Sant Josep i la seva Obra Social són presents a diversos països d'Europa, Àfrica i Amèrica Llatina on, a més de l'assistència directa a la població, també duen a terme projectes per al desenvolupament i promoció de la salut, apadrinaments, enviaments de medicines i material sanitari, etc.

Prevenció de riscos laborals
Les accions dutes a terme el 2007 en matèria de prevenció de riscos laborals han estat les següents:

Al març es va presentar l'actualització de l'avaluació de riscos laborals, que es va adequar a la nova realitat dels llocs de treball.
Al maig es va acabar d'elaborar el nou Pla d'emergències i es va realitzar un simulacre, gràcies al qual es van poder detectar els punts dèbils.
Al llarg de l'any 2007 s'ha realitzat una avaluació específica de riscos higiènics a cada planta de la clínica, com el nivell sonor, la lluminositat i la temperatura de diferents llocs de treball. La conclusió final va ser satisfactòria.


Pacte salarial
S'ha apostat per millorar les condicions econòmiques dels col·laboradors mitjançant un acord de millora salarial i social. Concretament, a l'abril es va aprovar un pacte amb un horitzó temporal de 3 anys. Això significa aconseguir un nivell retributiu per damunt del sector. Aquesta mesura suposa un important avenç en l'àmbit de la qualitat a la feina que redundarà en la millora dels serveis que s'ofereixen i una selecció de personal més qualificat i expert.

Formació
S'ha gestionat el Pla formatiu proposat des d'una visió tècnica i humana. Després de la identificació de necessitats formatives per a l'any 2007, segons àrees de millora detectades i àrees que es volen fomentar, es van establir els continguts dels cursos a partir de les reunions mantingudes amb els docents, en estreta col·laboració amb els responsables de cada departament, servei o unitat.

Així mateix, es va intercalar amb el Pla formatiu una agenda per a la impartició de seminaris científics, tècnics i corporatius. Aquests seminaris volen ampliar les habilitats del personal en temes estretament relacionats amb la seva activitat
professional i enriquiment personal i humà. Amb aquesta finalitat es van implementar les accions formatives descrites.


Gestió de residus
Seguint el marc de referència legal, la Clínica ha establert un protocol de gestió de residus hospitalaris que asseguri la higiene del centre i la protecció de la salut dels usuaris en general i, en particular, dels pacients i treballadors, especialment del personal responsable de la manipulació de residus.

En la gestió de residus s'apliquen les mesures de seguretat necessàries per reduir-ne la generació i evitar accidents i contagis i, sobretot, per protegir el medi ambient.

Font: http://www.clinicaremei.org/ca/info/responsabilidad-social.jsp

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada