dimarts, 28 d’abril del 2009

Cooperativa Consop gestiona la seva RSE

El grup Consop presta serveis socioculturals al Centre Cívic de Sagrada Família (Barcelona). A la seva memòria 2008 indiquen que:

Som una empresa compromesa amb el territori i el medi ambient. Un any més, hem tornat a garantir la nostra competitivitat en el mercat tot reforçant els valors del cooperativisme, així com el desenvolupament sostenible. Així ho confirma el nostre certificat de responsabilitat social cooperativa RSE.coop.

Font: http://www.consop.org/recursos/Documents/PDFS/MEMORIA2008GEDI.pdf


L’any 2007 hem gestionat part de les activitats del centre cívic Sagrada Família de Barcelona, on 52 treballadors han ofert els seus serveis a un total de 2.300 usuaris, gairebé un miler més que l’any anterior. La interculturalitat és una de les línies d’especialització del centre cívic Sagrada Família. Al llarg d’aquest 2007, hem gestionat dos programes d’activitats en aquesta línia

Responsabilitat social

Per a una empresa cooperativa com la nostra, tan important és obtenir al
final de l’exercici un bon excedent econòmic, com un bon excedent social en
forma de difusió de valors com la solidaritat o la democràcia.

Any rere any, creixem i intentem garantir la nostra competitivitat en el
mercat tot reforçant els valors propis del cooperativisme, que és el nostre
model empresarial, així com el desenvolupament sostenible.

Com a entitat de l’economia social, donem prioritat a les persones per
damunt del capital i posem en pràctica els principis de la democràcia, la
solidaritat i la responsabilitat social. Per aquest motiu, la nostra entitat es
compromet voluntàriament a integrar, en la política d’empresa i en la
pràctica diària, els criteris de Responsabilitat Social Empresarial (RSE) que
estiguin al seu abast. I per això mateix, 6tell ha implantat, també, un sistema
de gestió de la qualitat basat en la normativa UNE EN ISO 9001:2000 a fi de
millorar i sistematizar el treball i les tasques dutes a terme per la cooperativa
en el si dels diversos serveis que gestiona.

Una gestió responsable

Apliquem la gestió responsable en el conjunt de l’acció empresarial de la cooperativa. Els principals compromisos que, en aquesta direcció, ens vam marcar i que hem acomplert al llarg del 2007 han estat:
· Ampliació de mesures dirigides a la conciliació entre la vida familiar i professional.
· Establiment de canals de comunicació més eficients amb els nostres grups d'interès.
· Elaboració i publicació de protocols de bones pràctiques en consum de paper, aigua i electricitat a tots els serveis.
· Control en la gestió de residus.
· Ampliació de l'oferta formativa de cursos de prevenció de riscos laborals.
· Introducció en el pla formatiu de cursos de gestió ambiental.
· Tramitació de la norma de qualitat ISO 9001.
· Redacció i publicació de la primera Memòria de sostenibilitat de la cooperativa.
· Formació dels membres del Consell Rector.

Font: http://www.consop.org/recursos/Documents/PDFS/memoria%206Tell.pdf

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada